This Section is

Under Construction

Der findes ikke to ens fodboldspillere og ikke to ens personer, hvorfor den enkelte klients behov for rådgivning og vejledning gennemgås i detaljer, hvorefter vi i samråd med den

enkelte spiller og hans familie lægger en plan for vores samarbejde.